Te faaea ra Iosepha Semita i te mau Hau Amui no Marite, o te reira paha ïa te fenua tei fana‘o i te ti‘amâraa no te pae faaroo i taua tau ra. E tau atoa no te imiraa i te haapa‘oraa mau i te pae hiti‘a-o-te râ o te mau Hau Amui no Marite. E mau melo faaroo to to’na utuafare e ua imi tamau i te parau-mau. E rave rahi râ mau orometua te parau ra e, tei ia ratou te parau-mau. Ua hinaaro Iosepha « ia ite e, o tei hea ra i rotopu i taua mau haapa‘oraa atoa ra te haapa‘oraa mau».[1] Ua haere Iosepha i roto e rave rahi mau faaroo area râ, ua fifi roa to’na mana‘o e teihea râ ta’na Ekalesia e amui atu.

A imi ai Iosepha i te parau-mau i rotopu i te mau faaroo ≥ê, ua imi oia i te arata‘iraa i roto i te Bibilia. Teie ta’na i tai‘o, « Te ere ra râ te hoê o outou i te ite, e ani oia i te Atua ra, o tei horo‘a hua mai i te maitai i te taata atoa ra, ma te pato‘i ore ; e e horo‘ahia mai ta’na »(Iakobo 1:5). Na teie irava i horo‘a i te opuaraa ia Iosepha ia ani i te Atua i te mea o ta’na e rave. I te hoê mahana nehenehe no te tau mahanahana o te matahiti 1820, ua haere oia i roto i te hoê uru raau e ua tuturi no te pure. Teie ta’na faataaraa: « Ua ite atura vau i te pou maramarama i te faaatiraa i ni‘a noa‘e i to‘u upoo, e ua pou maira te reira i ni‘a iho ia‘u. Ua hau atu ho‘i to te reira maramarama i to te mahana... I te ma‘iriraa taua maramarama ra i ni‘a iho ia‘u, ua ite atura vau e piti Taata, to raua teatea e te hanahana a ti‘a noa’i raua i ni‘a a‘e ia‘u i roto i te reva ra, e ore roa ïa e ti‘a ia faaauhia i te hoê noa’tu mea. Ua parau maira te hoê o raua ia‘u, ma te faatoro atu i to’na rima i ni‘a i te tahi, e ma te faahiti i to‘u i‘oa, i te na‘oraa mai e: « O Ta‘u Tamaiti Here teie. A Faaroo Ia’na! » [2]

Te orama matamua

fa’ahuru ’ē

« Ua ite atura vau i te pou maramarama i te faaatira i ni‘a noa a‘e i to‘u upoo, e ua pou maira te reira i ni‘a iho ia‘u. Ua hau atu ho‘i to te reira maramarama i to te mahana... « I te ma‘iriraa taua maramarama ra i ni‘a iho ia‘u... « Ua ite atura vau e piti Taata, to raua teatea e te hanahana a ti‘a noa’i raua i ni‘a a‘e ia‘u i roto i te reva ra. Ua parau maira te hoê o raua ia‘u, ma te faatoro atu i to’na rima i ni‘a i te tahi, e ma te faahiti i to‘u i‘oa i te na ôraa mai e— O ta‘u Tamaiti Here Teie, A Faaroo Ia’na ! »

  1. Te Aamu o Iosepha Semita 1:18.
  2. Te Aamu o Iosepha Semita 1:16–17).