Martin Luther

Martin Luther

Fanauhia i te 10 no novema 1483 i te fenua Heremani. Ua haere i te haapiiraa i te Fare Haapiiraa Tuatoru no Erfurt e Wittenberg. Ua patìtì 95 parau e tano ia tuatapapahia i ni‘a i te opani o te Ekalesia Castle ei pato‘iraa i te mau haapiiraa a te Ekalesia Katorika Roma, oia’toa te mau peu mai te aufauraa moni no te faaoreraa o ta ratou mau hara. Ua pohe i te 18 no febuare 1546.

Universität Wittenberg