E fenua i roto te Repupirita farāni te vaataata i pihai atu i te moana (Collectivité d'outre-mer i roto i te reo farāni). E pae vaataata i pihai atu i te moana :